"Anders Rydells böcker påminner oss hur viktigt det fria kulturlivet är i det demokratiska samhället.”

Region Uppsalas kulturstipendium 2019Aktuellt

28 sept - 1 oktober 2023


Bok- och Bibliotek Göteborg

Medverkar under bokmässan med ett flertal punker.

11 oktober 2023


Föreläsning Oskarshamn

Oskarshamns Historiska Förening.

22 oktober 2023 12:30


Hedvig Elenora kyrka 

Samtal med Håkan Forsell om Förgör de falska gudarna.