Stipendier

 

2024 


Region Uppsalas kulturstipendium 


Stiftelsen Längmanska kulturfonden


2023


Författarfonden, 3-åring författarstipendium 


2021

 

Publicistklubbens stipendium 

 

2020

 

Stipendium från Svenska Akademien

Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

 

2019

 

”2019 års stipendium tilldelas författaren (och redaktören) Anders Rydell och förlaget Novellix för sitt arbete med att tillgängliggöra och sprida noveller av överlevande författare som aldrig tidigare översatts till svenska. I nydanande form ges texterna nytt liv och erbjuder ögonblicksbilder av ett annars närmast oöversiktligt historiskt skeende. I händerna på en ny ungdomsgeneration blir de en genväg till kunskap, empati och en fortsatt levande historia.”

Micael Bindefelds stipendium till minne av Förintelsen 2019

 

”Anders Rydell skildrar i sitt författarskap Förintelsen i dess vidare mening. För att förgöra det judiska folket dödade nazisterna miljontals människor. Men de angrep även deras kultur och historia, vilket Rydell beskriver i sina historiska reportage. Rydell berättar om hur nazisterna beslagtog, kartlade och förstörde judarnas kultur och idéliv. Nazisterna förstod vilken kraft makten över kulturen är och Rydells böcker påminner oss hur viktigt det fria kulturlivet är i det demokratiska samhället.”

Region Uppsalas kulturstipendium 2019

 

2018

 

”Anders Rydell har i sitt författarskap borrat djupt i antisemitismen och genom sina böcker nått internationell uppmärksamhet. Under senare år har antisemitismen ökat starkt i Sverige och Anders Rydells arbete blir allt viktigare. Demokratin och rättsstatens principer är inte en gång för alla säkrade utan måste hela tiden försvaras. Så också på Värmdö.”

Värmdö kommuns stipendium för konstnärligt skapande 2018

 

Natur & Kulturs litterära stipendium 2018

 

Stipendium Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2018

 

2017

 

”För ett författarskap som med stor kunskap och engagemang skildrar förlorade kulturskatter i nazismens spår.” 

Jönköping kommuns kulturstipendium 2017

 

2015 

 

Byggnads kulturstipendium 

 

Författarförbundet 1-åriga arbetsstipendium 

 

2014

 

Författarförbundets 1-åriga arbetsstipendium 

 

Natur och Kulturs arbetsstipendium 2014

 

2013

 

Nordiska Ministerrådets journaliststipendium 2013

 

Journalistförbundets Kreativitetsstipendium 2013